English jokes

Moppen archief (algemeen)


916.

Twee cowboys treffen elkaar. Zegt de é,é,n: ",Ik trof je broer gisteren nog.", Zegt de ander: ",Oh ja, waar?", Zegt de ander weer: ",Tussen z'n ogen!", (joke-id:3535)


917.

Er zijn drie eilanden. Je staat op het eerste eiland. Op het tweede eiland staat een ezel, en op het derde eiland een kokosnotenboom. Je moet een kokosnoot pakken. Alles wat je bij je hebt is een zware zaklamp. In het water zitten krokodillen. Wat moet je doen? Je gooit de zaklamp in het water. Die zinkt, dat staat als een paal boven water. Op die paal ga je zitten, en je wacht tot je een ons weegt. Als je een ons weegt laat je je meedrijven door de wind naar het tweede eiland. Je trekt de ezel aan zijn staart. Die gaat balken. Van die balken maak je een vlot, en met het vlot ga je naar het derde eiland. Je probeert de kokosnoot te pakken. Je kan er niet bij, dus je gaat bij de pakken neer zitten. Je gaat op die pakken staan. Je kan er nog net niet bij, dus je gooit het bijltje erbij neer. Je raapt het bijltje weer op en slaat de kokosnoot uit de boom. Gelukt! (joke-id:3536)


918.

Kinderen op de achterbank veroorzaken soms ongelukjes. Ongelukjes op de achterbank... veroorzaken soms kinderen. (joke-id:3537)


919.

Alternatief scheppingsverhaal
1. In den beginne schiep God de Bit en de Byte. En hieruit schiep hij het Woord.
2. En er waren twee Bytes in het Woord en daarbuiten bestond niets. En God scheidde de Een van de Nul, en hij zag dat het goed was.
3. En God zeide: Er zij Data, en er was Data. En God zeide: Laat de Data opgeslagen worden op geschikte media. En hij schiep diskettes en harde schijven en cd-roms.
4. En God zeide: Dat er computers zijn, opdat er een plaats zij waar de diskettes en harde schijven en cd-roms in gelezen kunnen worden. Daarom schiep God de computers en noemde hen hardware.
5. En er was nog geen Software. Maar God schiep programma's, kleine en grote..... En zeide: Gaat heen en vermenigvuldigt u en vul al het geheugen.
6. En God zeide: Laat ons een Programmeur maken, En de Programmeur zal nieuwe programma's maken en heersen over de computers en de programma's en de Data.
7. En God schiep de Programmeur, en hij plaatste hem in het Commandocentrum, En God liet hem de Directoryboom zien en zeide: Gij kunt alle volumes en subvolumes vrij gebruiken maar Windows zult gij NIET gebruiken.
8. Ook had God gesproken: Het is niet goed, dat de Programmeur alleen zij. Hij nam een van de ribben van de Programmeur en hij schiep een schepsel dat tegen de Programmeur zou opkijken, en dat de Programmeur zou bewonderen, en dat zou houden van de dingen die de Programmeur doet, En God noemde het schepsel: de Gebruiker.
9. En de Programmeur en de Gebruiker maakten beiden gebruik van het naakte DOS en het was goed.
10. Bill nu was listiger dan al de andere schepselen van God. En Bill zeide tot de Gebruiker: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult geen programma's gebruiken?
11. En de Gebruiker antwoordde: Elk programma en alle Data zullen wij gebruiken, maar van Windows heeft God gezegd dit niet te gebruiken, nog te starten of te installeren, opdat gij niet sterft.
12. En Bill zeide tot de Gebruiker: Hoe kunt gij spreken over iets dat gij zelfs niet geprobeerd hebt? Ten tijde dat gij Windows gebruikt zult gij gelijk worden aan God. Gij zult in staat zijn om alles te kunnen maken wat gij wilt door een simpele klik van de muis.
13. En de Gebruiker zag dat de vruchten van Windows mooier waren en gemakkelijker te gebruiken. En de Gebruiker zag dat alle kennis zinloos was, omdat Windows het kon vervangen.
14. En hij installeerde Windows op zijn computer, en hij zeide tot de Programmeur dat het zeer goed werkte.
15. En de Programmeur begon onmiddellijk te zoeken naar nieuwe drivers. En God vroeg hem: Wat zoekt gij? En de Programmeur zeide: Ik ben op zoek naar nieuwe drivers omdat ik ze niet kan vinden in DOS. En God zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij drivers nodig hebt? Hebt gij Windows geï,nstalleerd? En de Programmeur zeide: Bill heeft ons bedrogen en wij hebben Windows geï,nstalleerd.
16. En God zeide tot Bill: Dewijl gij dit gedaan hebt, zult gij gehaat zijn onder alle schepselen. En de Gebruiker zal altijd ongelukkig met u zijn. En gij zult altijd Windows verkopen.
17. En God zeide tot de Gebruiker: Dewijl gij dit gedaan hebt, zal Windows u teleurstellen en al uw systeembronnen bezetten, en gij zult waardeloze programma's gebruiken, en gij zult altijd afhankelijk zijn van de hulp van de Programmeur.
18. En God zeide tot de Programmeur: Dewijl gij luisterde naar de Gebruiker zult gij nooit gelukkig worden. Al uw programma's zullen errors hebben en gij zult ze moeten repareren en repareren tot aan het einde der tijden.
19. En God joeg hen uit het Commandocentrum en deed de deur op slot en beveiligde het met een wachtwoord.
20. ALGEMENE BESCHERMINGSFOUT. (joke-id:3538)


920.

Je woont in een dorp als ...
- je denkt dat RTL5 een nieuw type Peugeot is.
- je gefascineerd naar boven kijkt als er een vliegtuig over komt.
- je moet telefoneren bij de notaris.
- het hele openbaar vervoer bestaat uit é,é,n bus om 6:35 naar de stad, die dan om 11:48 terug komt.
- je voor de kleuterschool 6 kilometer moet fietsen.
- je buurvrouw je vertelt dat je vrouw zwanger is.
- je rijles drie uur duurt omdat je dan pas het eerste stoplicht tegenkomt.
- je schapenscheren het toppunt van je carriè,re vindt.
- de spuit die je vindt in de bosjes van de lokale diabeet is.
- de slager tevens huisarts is (joke-id:3539)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


19 July 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.204.198.73