English jokes

Moppen archief (algemeen)


826.

Een man vloog in een luchtballon boven het land en besefte dat hij verdwaaldwas. Hij zag beneden een man lopen en daalde tot hij binnen gehoorsafstand was. 'Neemmij niet kwalijk!' riep hij. 'Kunt u mij misschien helpen? Ik heb mijn vriendbeloofd hem een half uur geleden ergens te ontmoeten maar ik weet niet waar ikben.' De man beneden antwoordde: 'U staat in een heteluchtballon en zweeftongeveer 10 meter boven de grond. U bevindt zich tussen de 40 en 42 graden noorderbreedteen tussen de 58 en 60 graden westerlengte.' 'U bent zeker systeembeheerder?'vroeg de man in de heteluchtballon. 'Inderdaad', zei de ander, 'maar hoe weet udat?' 'Nou', zei de man in de ballon, 'alles wat u zegt is technisch gesprokenjuist, maar ik heb helemaal niets aan die informatie. En al met al ben ik nogsteeds verdwaald.' De man op de grond zei: 'U bent zeker manager?' 'Dat klopt',zet de man in de ballon, 'maar hoe weet u dat?' 'Eenvoudig. U heeft geen ideewaar u bent. U weet al helemaal niet waar u naartoe gaat. U heeft iets beloofdterwijl u geen idee heeft hoe u die belofte moet waarmaken, en u verwacht dat ikuw probleem oplos. U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij elkaarontmoetten. Maar op een of andere manier is het nu ineens mijn schuld.' (joke-id:3445)


827.

We kennen de termen 'poepen', 'kakken' en 'schijten'. Klinkt toch niet ergnetjes, zeker niet als je ze gebruikt temidden van hoog gezelschap. Wees daaromcreatief, en zeg eens met andere woorden wat je op de WC gaat doen...: hierondereen lijstje met gangbare synoniemen:

Werk aan de winkel
Een bruine trui breien
De WC-eend voeren
Sanitair relaxen
Een fax uit darmstad ontvangen
Een (bruine) beer verzuipen
Bielzen leggen
Bruintje uitlaten
De rug snuiten
Een bruine stropdas punniken
Een dino kleien
Een bruine punt of splinter uit mijn rug drukken of halen
Even mijn ruggegraat verleggen
Kleien
Een zak tuinaarde openscheuren
Trompetteren
De sik verzetten (Twents)
Keutelen
De pot funderen
Uit de broek hoesten
Effe mijn rug uitdrukken
Downloaden
Meuren
De krent oprullen
Alles achter de rug hebben
Roet in het eten gooien
Reutelen
De aambeien schoffelen
Een taart bakken
Batsen
Een blokhut bouwen
Een 'eitje' leggen (Limburgs)
De brune hengst op stal zett'n! (West-Fries)
Uit de heup kuchen
Een Forrest dump maken (in het bos poepen)
Een bruinvis lanceren
Een bolus draaien
Even mijn rioolbelasting betalen
Een dammetje bouwen
Een laxatierapport opstellen
De aambeien smeren
Even wat per buizenpost verzenden
Hendrik begraven (Gronings)
Even naar die bleke jongen met die bril
Er staat een bruine beer aan 't hek te rammelen
Even mijn rekoefeningen doen
Effe naar kantoor
Ik ga even regeren op de porseleinen troon (joke-id:3446)


828.

Enkele foutmeldingen, typisch voor Windows 98:
- <,A>,fbreken, <,H>,erhalen, <,F>,out oplossen met moker?
- C Fout 11: je eerste C-programma, ja?
- Druk op F13 om met de IQ-test te beginnen.
- E-commerce Server: leg a.u.b. uw portemonnee op uw modem en druk op eenwillekeurige toets om hem te ledigen.
- Verkeerde of ontbrekende muisdriver! Kat meppen (J/N)?
- Airconditioned system: don't open Windows.
- Voeg FOUTEN=0 toe aan uw CONFIG.SYS
- Fout #152: Windows niet gevonden. <,J>,uichen, <,D>,ansen, <,F>,eestjebouwen?
- Fout #004: Foutieve fout: alles OK. (joke-id:3447)


829.

Een misdadiger staat onder de galg om opgehangen te worden. , Een pastoorkomt langs en vraagt of hij nog geestelijke bijstand nodig heeft. 'Nee,dank u wel, meneer pastoor,' antwoordt de zondaar, 'dat is nu nietmeer nodig. Over vijf minuten spreek ik uw chef toch persoonlijk. (joke-id:3448)


830.

'Jongens', zei de leraar Nederlands. 'Vandaag repeteren we watspreekwoorden.' Jantje begon, 'Na regen komt zonneschijn.' 'Heel goed Jan', zei de leraar,'Nu jij, Piet.' vervolgd deleraar. 'Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.' antwoordde Piet. Nu washet de beurt aan Wim, het 'enfant terrible' van de klas. 'Een gek kan meervragen dan vele wijzen kunnen beantwoorden.' De leraar die hem maar halfvertrouwd vraagt om nog een spreekwoord van Wim. 'Wie de schoen past trekthem aan.' antwoordde Wim. Nu werd de docent boos. 'Vlug, nog eenspreekwoord, anders ga ik naar de directeur.' dreigde de leraar. 'Veelgeschreeuw, maar weinig wol.' antwoordde Wim weer. Woedend verliet deleraar de klas. 'Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.'wist Wim. Even later, kwam de leraar kalm en waardig achter hem de directeur, deklas binnen. 'Het hinkende paard komt achteraan', mompelde Wim. 'Zo Wim, kun jij mij ook eens een spreekwoord noemen?' zei dedirecteur. 'Een ongeluk komt nooit alleen.' antwoordde Wim. Verderkwam hij niet. En hij werd de bank uitgesleurd. 'Bezint, eer gebegint.' snikte Wim nog en toen dat niet hielp en de leraar hem een draaiom de oren gaf, riep hij uit, 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe datook een ander niet.' Wim werd naar huis gestuurd. Zijn laatste woordenvoordat hij de deur uit liep waren 'Oost West, thuis best.' (joke-id:3449)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


19 July 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.204.198.73