English jokes

Moppen archief (algemeen)


821.

Hoe laat je een Duitser blaffen? ,Gewoon zeggen: 'Dardruber freibier!' Dan zegt de Duitser: 'Wowowowowo?' (joke-id:3440)


822.

Een man heeft bij een kleermaker een nieuw pak besteld en komt deze na tweeweken ophalen. Voordat hij hem meeneemt wil hem natuurlijk eerst passen. De mantrekt de broek aan en het valt hem op dat de ene pijp tien centimeter langer isals de andere. Hij vraagt aan de kleermaker of dat niet verkeerd is, waarop dezeantwoordt: 'Meneer die broek is wel goed, maar u loopt verkeerd! U moet uwene been iets meer intrekken en die andere iets meer laten hangen!' De mandoet het en zegt: 'O sorry, dat ik dat verkeerd zag.' Vervolgens pasthij het colbert en het valt hem op dat de ene mouw tien centimeter langer is alsde andere. Ook nu vraagt hij aan de kleermaker of dat niet verkeerd is, waaropdeze antwoordt: 'Meneer die mouwen zijn wel goed, maar u houd uw armenscheef! Als u nu uw linkerarm iets meer gestrekt houd en uw rechter iets meergebogen, zult u vanzelf zien dat de mouwen even lang zijn!' De klantverontschuldigd zich weer, maar ziet tot zijn verbazing dat de kraag van hetcolbert niet in het midden zit. Hij zegt het tegen de kleermaker, maar dezezegt: 'Die kraag zit wel op de goede plek, maar u moet uw hoofd iets meeropzij buigen.' De man doet het en constateert dat nu de hals precies in hetmidden van de kraag uitkomt. Hij rekent af en gaat blij naar huis met zijnnieuwe pak. Terwijl hij naar huis loopt met zijn ene been gebogen en de andereslepend, de ene arm gestrekt en de ander in een knik en zijn hoofd opzij, lopentwee oude vrouwtjes hem tegemoet. Waar hij de ?ne tegen de andere hoort zeggen:'Wat een knappe kleermakers heb je toch vandaag de dag. Dat ze voor zo'niemand met zo'n ongelukkig figuur toch nog een passend pak kunnen maken!' (joke-id:3441)


823.

De jonge priester wordt na zijn eerste Heilige Mis bij meneer pastoorgeroepen. , Pastoor: 'Voor de eerste keer deed je het helemaal niet slecht,maar ik moet je toch met klem verzoeken de volgende keer beter op je woorden teletten.' Priester: 'Maar Eerwaarde, kunt u mij dan ook zeggen wat ik fout gedaanheb?' Pastoor: 'Tijdens de Heilige Communie zei je bij het uitreiken dan dehosties iedere keer keurig 'Het Lichaam van Jezus Christus', maar toen die jongeblonde vrouw aan de beurt was, zei je 'Jezus Christus, wat een lichaam.' (joke-id:3442)


824.

Prins Bernhard heeft een boete gekregen.Hij ging te hard achteruit!!!!! (joke-id:3443)


825.

Een man laat zijn kaartje aan de conducteur zien. Conducteur:''maar meneerdat is een kinderkaartje.'' Man: ''dat klopt , kunt u nagaan hoe lang ik op detrein heb staan te wachten.'' (joke-id:3444)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


19 July 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.204.198.73