English jokes

Moppen archief (algemeen)


721.

Een verzekeringsagent was bij een dame thuis en zag op de schoorsteenmantel een mooiepot staan. Vol bewondering bekeek hij het en wilde net de deksel optillen toen de dameplots zei : 'Daar zit de as in van mijn man. Van schrik liet de bezoeker bijna de dekselvallen en zei verlegen: 'Neemt u mij niet kwalijk.' 'Oh, nee hoor' zei de dame, 'mijn manwas te lui om een asbak te pakken.' (joke-id:3340)


722.

Jantje vraagt op een gegeven moment aan zijn leraar: 'Meester, wat is het verschiltussen GRATIS en VOOR NIKS?' 'Nou, dat is in jouw geval erg simpel: Je mag gratis naarschool, maar voor jouw is dat voor niks. (joke-id:3341)


723.

Een schoolverlaatster solliciteert bij de plaatselijke slager. Na een kort gesprek overkoetjes en kalfjes stelt de slager de hamvraag: Hoeveel grammen gaan er in een pond?Zonder te aarzelen antwoordt het meisje: 450 gram. Juicht de slager: U bent aangenomen. (joke-id:3342)


724.

PSYCHO-ANALITISCH OVERZICHT VAN HET GEDRAG VAN DE MAN IN HET PRIVAAT

SOCIAAL TYPE: Gaat met zijn vrienden plassen, of hij nou moet of niet en zegt, het kostniets en het doet de lui plezier.
VERLEGEN TYPE: Kan niet plassen als er iemand naar hem kijkt, doet of hij iets gedaanheeft en komt later stiekem terug.
NERVEUS TYPE: Kan zijn gulp niet vinden, wordt kwaad en rukt de knoop eraf.
LUIDRUCHTIG TYPE: Fluit of neuriet al plassend en praat zeer luid als hij zich afschudt.
KRANKZINNIG TYPE: Plast in de pijp van zijn broek of in zijn schoen, vertrekt met zijngulp open en maakt zijn zaakje buiten in orde.
HANDIG TYPE: Plast zonder zijn gebruiksvoorwerp in de handen te nemen en strikt intussenzijn das.
VERSTROOID TYPE: Maakt zijn vest los, trekt zijn das te voorschijn en plast in zijn broek.
KINDERLIJK TYPE: Kijkt omlaag in het urinoir om de belletjes te bewonderen.
IJDEL TYPE: Maakt vijf knopen los terwijl twee genoeg zijn.
LUCHTHARTIG TYPE: Amuseert zich door tegen de stroom in te plassen ofwel omlaag of dwarsen probeert met zijn straal de muggen te raken.
RUIG TYPE: Slaat met zijn gebruiksvoorwerp op de rand van het urinoir om de laatstedruppels eruit te krijgen.
KNORRIG TYPE: Blijft een tijdje staan, begint te schelden, laat een scheet en looptkankerend weg.
VROLIJK TYPE: Vertelt al plassend mopjes, lacht zonder ophouden en schudt zich uit alsofhij aan de bel trekt.
GENIEPIG TYPE: Laat stiekem een wind, snuift de lucht op en kijkt zijn buurmanbeschuldigend aan.
OPGEWONDEN TYPE: Heeft broek achterstevoren aan, kan gulp niet vinden, en scheurt zijnonderbroek van opwinding.
SCHEEL TYPE: Kijkt naar urinoir links, watert in de middelste en trekt de rechter door.
NIEUWSGIERIG TYPE: Kijkt in het urinoir naast zich hoe zijn buurman geschapen is.
ONVERSCHILLIG TYPE: Als alle urinoirs bezet zijn, watert hij in de wasbak.
STOER TYPE: Knijpt kop zo lang mogelijk dicht tot druk op het maximum is, laat plotselinglos en voelt trots de spetters op zijn benen.
EFFICIENT TYPE: Wacht tot hij moet poepen.
SPORTIEF TYPE: Probeert van zo groot mogelijke afstand in de bak te plassen.
NET TYPE: Plast zorgvuldig de randjes weg die een ander onzorgvuldig heeft achtergelaten.
DRONKEN TYPE: Denkt dat de reinigingstabletten zijn nierstenen zijn.
ONTSTELD TYPE: Bemerkt na het lezen van dit overzicht dat hij inmiddels tot zijn enkels inhet water staat. (joke-id:3343)


725.

Op een boerderij gaat een nieuwe knecht voor het eerst van zijn leven onder de douche.Hij heeft geen flauw benul hoe de mengkraan werkt en hij verbrandt zijn gereedschap meerdan verschrikkelijk. Krimpend van de pijn rent hij in paniek over het erf, schiet de stalbinnen en hangt zijn geblakerd geval in een emmer melk. Op dat moment komt de meid netbinnen en slaat onthutst de handen voor de ogen. De gepijnigde knecht vraagt haar kreunendof ze nog nooit een piemel heeft gezien. Vaak genoeg, zegt de meid, maar dit is de eerstekeer dat ik zie hoe ze gevuld worden. (joke-id:3344)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


27 May 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 3.239.95.36