English jokes

Moppen archief (algemeen)


696.

Een gast beklaagt zich bij de hotelhouder: 'Het krioelt hier van de kakkerlakken achterhet behang.' Antwoordt de hoteleigenaar: 'Ik snap niet wat u achter mijn behang hebt tezoeken meneer.' (joke-id:3315)


697.

Een direkteur loopt met de Nederlandse koningin Beatrix door zijn bedrijf. Zegt dekoningin ineens tegen een van zijn werknemers: 'He hallo Sjefke, hoe is het met jou?' Devolgende dag loopt de direkteur met de Britse premier John Major door zijn bedrijf. ZegtJohn Major tegen dezelfde medewerker: 'Hello Sjefke, how are you?' De volgende dag gaat dedirekteur naar Sjefke toe en vraagt: 'Hoe kan dat nou dat jij zulke beroemde mensen kent?En dat Beatrix en Major jou zomaar begroeten?' 'Tja,' zegt Sjefke, 'ik zal het u nogsterker vertellen. De paus in Rome ken ik ook persoonlijk.' 'Dat geloof ik niet,' zegt dedirekteur: 'Wij vliegen morgen naar Rome, dan wil ik dat wel eens zien.' Sjefke en dedirekteur komen bij het Vaticaan. Op het Sint Pietersplein zegt Sjefke tegen de direkteur:'Straks verschijnt de paus op het balkon. Als u nu hier even wacht, dan ga ik naar hemtoe, dan ziet u mij straks ook op dat balkon staan.' Sjefke loopt weg en verschijnt evenlater samen met de paus op het balkon. Als Sjefke weer terugkomt, ziet zijn direkteurlijkbleek. 'Wat is er?' vraagt Sjefke: 'Heb je me niet gezien?' 'Jawel,' zegt dedirekteur, 'maar wat ik nou meemaak: ik sta hier te wachten naast twee Japanners. Zekijken naar het balkon. Vraagt die ene Japanner ineens aan die andere: `Wie is die vent indie witte jurk die naast Sjefke staat?'' (joke-id:3316)


698.

De pas benoemde hoofdambtenaar was klein van stuk en vond dat hij een voetenbankjenodig had. Maar toen hij een verzoek indiende, werd hem gevraagd wat er met het oudevoetenbankje was gebeurd, waarom hij er een nodig had en of hij aan het aanwezigemeubilair niet genoeg had. De correspondentie zeurde door en uiteindelijk trok dehoofdambtenaar zijn verzoek in. Op de vraag waarom hij het introk, schreef hij terug: 'Hetdossier over dit onderwerp is nu dik genoeg om als voetenbankje te dienen.' (joke-id:3317)


699.

Een mevrouw komt een ijzerwinkel binnen 'Heeft U voor mij 50 kilo staalwol?' '50 kilostaalwol? Gaat U in het groot beginnen?' 'Nee' zegt ze ' ik ga een haard breien.' (joke-id:3318)


700.

Een timmerman, metselaar en een elektricien zitten tegen elkaar op te snijden over wiehet oudste beroep heeft. De timmerman: Weet je nog: Jezus. Die lag in een stalletje, endat stalletje is gebouwd door, jawel, een timmerman. Zegt die metselaar: Nou en, depiramiden stonden er toen al eeuwen en die zijn toch echt gemetseld. Zegt die elektricien:Jullie moeten niet zo ruzi?n want wij hebben toch het oudste beroep. Op de eerste dag zeiGod: 'Er was licht!' En toen hadden wij de leidingen al liggen. (joke-id:3319)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


19 July 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.204.198.73