English jokes

Moppen archief (algemeen)


666.

Een jongentje gaat op de sprekende weegschaal staan. De weegschaal zegt: 'U weegt 35Kilo'. Daarna gaat er een oudere meneer op de weegschaal staan. De weegschaal zegt 'Uweegt 70 Kilo'. Daarna gaat Margriet Hermans op die weegschaal staan. De weegschaal zegtdan: 'Gelieve niet met 3 personen tegelijkertijd op de weegschaal te staan.' (joke-id:3285)


667.

Het verhaal van Hash en Wietje

Er leefde eens een arme houthakker die Parihuana heette. Hij had een hele bazige vrouw,Marihuana genaamd. Ze hadden twee kinderen en die waren Hash en Wietje gedoped. Wietjespeelde met haar babituraatjes en Hash speelde met Stuffie, zijn hondje en zijn katMorfientje. Marihuana zei: 'We moeten iets doen'. Parihuana snoof eens diep, maar wistniets te zeggen. Ze hadden namelijk haast niets meer te eten. Marihuana bedacht een boosplan. Ze zouden met z'n vieren een tripje gaan maken in het bos en daar zouden ze Hash enWietje achterlaten. Maar de slimme Hash had alles gehoord en stak een mesje in zijnbroekzak. De volgende dag gingen ze een tripje maken in het bos waar de wind door de bomenblowde die zo high waren. 's Middags deden Hash en Wietje een dutje en hun ouders gingener stilletjes vandoor. Hash had echter met zijn mes lijntjes getrokken in de sneeuw. Zokonden ze gemakkelijk de weg naar het dorp terugvinden. Daar aangekomen durfden ze nietnaar huis, dus gingen ze naar Opium en Omium. Die zaten vredig op een canabee naar deLSD-speler te luisteren, waaruit juist de hit klonk:

Altijd rookt Kortjakje wiet,
midden in de week, maar 's zondags niet.
's Zondags rookt zij heroine
met een snufje cocaine.
Altijd rookt Kortjakje wiet,
midden in de week, maar 's zondags niet.

Toen Opium en Omium de kinderen zagen, begroetten ze hen uitbundig. 'High!', riepen Opiumen Omium. 'High!', riepen Hash en Wietje. Ze kregen een cracker aangeboden. 'Hebben jullienog honger?', vroeg Opium. 'Jaaa', riepen Hash en Wietje, 'laten we gaan Chinezen.''Goed', zei Omium. 'Ik coke wel.' De volgende dag werden Hash en Wietje weer naar huisgebracht. Parihuana was blij, maar Marihuana niet. Toen ze later weer een tripje gingenmaken in het bos, lette Marihuana extra goed op Hash, zodat hij geen kans zag lijntjes tetrekken. Toen ze weer alleen achterbleven, waren ze echt verdwaald. Maar toen zagen ze eenvogeltje, dat floot: 'Wiedewiedewiet.' Ze volgden het vogeltje en kwamen bij een huisjedat helemaal van coke gemaakt was. Zoveel coke hedden ze nog nooit bij elkaar gezien. Zebegonnen meteen te snuiven, maar terwijl ze zo heerlijk snoven, werden ze bespeed door deboze H-XTC, die in het huisje woonde. Ze hoorde een kraakstem: 'Sniffel, snaffel, snuifje,wie snuift er aan mijn huisje?'. 'Het is de wind, de wind, het highe kind', riep Hash enWietje in koor. Dit herhaalde zich een paar maal. Maar toen kreeg de H-XTC argwaan en zekwam naar buiten en zei met een lief stemmetje: 'Kom maar mee naar binnen, daar heb iklekkere spacecake voor jullie'. Maar eigenlijk had de boze H-XTC maar al te veel zin indie Hash en Wietje. Na een tijdje zaten Hash en Wietje helemaal stoned en uitgeteld bij deH-XTC aan tafel. Nu wilde de H-XTC Wietje gaan drogen in haar drooghok en Hash samenpersenin haar persijzer om hem vervolgens in blokjes te snijden. Nu konden ze niet meerontkomen. 'Hennep', riep Hash. 'Hennep', riep Wietje. Ze waren bang om opgerookt teworden. Wietje moest gaan kijken of de kolen in het drooghok al heet genoeg waren. Ze zeitegen de H-XTC dat ze niet goed kon zien. De H-XTC ging nu zelf kijken en Wietje duwde deH-XTC in het drooghok en deed de deur dicht. De H-XTC begon te schreeuwen: 'Hennep!'. Algauw bleef er niet veel meer over dan een sissend hoopje blubber. Wietje haalde Hash en zewaren blij. Ze doorzochten het huisje en namen zo veel drugs mee als maar konden dragen.Hun zakken puilden uit van de heroine, morfine, methadon, hash, wiet, coke en vooral XTC.Ze staken het huisje achter zich in brand. Crack zei het huisje. Ze gingen met speed naarhuis. Het wiedewiedewiet-vogeltje wees hun de weg. Onderweg kwamen ze Rookkapje enSneeuwwietje nog tegen. Toen ze thuis kwamen, was Parihuana heel blij. Marihuana was dooden ze leefden samen nog high en gelukkig. (joke-id:3286)


668.

Drie kaartvrienden, Jan, Piet en Klaas zitten met elkaar te praten. Plotseling komt Janmet de mededeling dat Klaas, ook een van de kaartvrienden, is overleden. 'Hoe weet jijdat, Jan?' vraagt Klaas. 'Oh, het stond in de krant,' zei Jan. 'Wanneer is de begrafenisdan?' vraagt Piet. 'Die is aanstaande woensdag', zegt Jan. 'Maar het is woensdag tochaltijd kaarten in het buurtcaf?, gaat dat dan wel door?', vraagt Piet. 'Nee,' zegt Jan,'onder de advertentie stond: ''In plaats van kaarten''.' (joke-id:3287)


669.

Een zekere nacht probeert een inbreker in een huis te breken en hoort opeens een stemdie zegt 'Jezus ziet wat je doet.'. De inbreker springt op, kijkt rond zich en ziet niets.Hij gaat dus verder met inbreken en hoort weer diezelfde stem 'Jezus ziet wat je doet'.Weer schrikt hij, zoekt waar de stem vandaan komt en ziet een papagaai in een kooi. Hijvraagt: 'Was jij dat die dat zei?' 'Ja', zei de papagaai, 'dat was ik'. 'Zo', zei deinbreker 'en hoe heet jij?'. 'Clarence', zei de papagaai. 'Welke idioot heeft je dezestomme naam gegeven?' vraagt de inbreker. 'Dezelfde idioot, die onze rottweiler, Jezusgenoemd heeft', zei de vogel. (joke-id:3288)


670.

Diverse landen hebben hun eigen kommentaar op Clintons affaire met Monica Lewinsky: InFrankrijk zeggen ze: 'Waarom heeft hij maar ??n minnares?' In Afrika: 'Waarom is ze nogniet zwanger?' In Rusland: 'Waarom leeft ze nog!' (joke-id:3289)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


19 July 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.204.198.73