English jokes

Moppen archief (algemeen)


616.

De gebroeders Van Leeuwen verkopen spijkers. Nu willen ze reclame maken om nog meerspijkers te verkopen. Ze vragen aan reclame bureau H&,H om een affiche te ontwerpen. Naeen week komt de vertegenwoordiger van H&,H bij de gebroeders Van Leeuwen, met eenaffiche waar een foto op staat. Op de foto staat Jezus die aan het kruis hangt. Onder defoto staat geschreven: 'Jezus hangt hier al eeuwen, dankzij de spijkers van Van Leeuwen.'Maar de gebroeders Van Leeuwen waren hier niet tevreden over. 'Stel dat dit affichetegenover de kerk komt te hangen, dat kant toch niet', zij een van de gebroeders. Devertegenwoordiger van het reclamebureau ging weer terug. Na een week ging hij weer naar degebroeders Van Leeuwen, dit maal met een affiche waar een foto opstaat met een leeg kruis.Onder de foto staat de tekst: 'Jezus is van het kruis gepleurd, met de spijkers van VanLeeuwen was dit niet gebeurd.' Maar ook dit was niet goed. 'Geen kruis en geen Jezus ophet affiche,' zei een van de gebroeders van Leeuwen. De vertegenwoordiger weer terug. Naeen week is hij weer bij de gebroeders van Leeuwen. Ditmaal met een nagenoeg leeg affichemet daarop de tekst: 'Bij Van Leeuwen zijn het grote zijkers, maar ze verkopen wel goedespijkers.' (joke-id:3235)


617.

'Waarvan leef je eigenlijk?' 'Van mijn zes postduiven,' zegt Evert. 'Maar van zespostduiven kun je toch niet leven.' 'En of, en nog ruim ook. 's Morgens verkoop ik ze en's avonds heb ik ze weer terug!' (joke-id:3236)


618.

Vandaag vraag ik je voor het laatst: Wil je me nu eindelijk die honderd guldenteruggeven?' 'H?, goddank! Nu is het afgelopen met dat eeuwige gevraag.' (joke-id:3237)


619.

Twee buurvrouwen komen elkaar tegen. 'Ben je ziek?' vraagt de ene. 'Ik zie eenmaal perdag de dokter en de pastoor bij u komen.' De andere snibt terug: 'Lieve kind, bij jou komtaltijd eerst een officier en daarna de soldaten. Ik vraag toch ook niet of bij jou thuissoms de oorlog uitgebroken is.' (joke-id:3238)


620.

'Mijnheer de directeur, mag ik twee dagen verlof nemen? Mijn vrouw is ziek geworden enik moet voor het huishouden zorgen.' 'U bent een leugenaar. Daarnet heeft uw vrouwopgebeld en tegen mij gezegd dat ik u geen verlof moet geven.' 'Wie liegt hier, mijnheerde directeur: u of ik? Ik ben namelijk helemaal niet getrouwd.' (joke-id:3239)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


17 June 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.239.170.244