English jokes

Moppen archief (algemeen)


416.

Een man wordt aangesteld om het gras bij de kerk te maaien. 'De tuinman die er alenkele jaren werkt komt naar hem toe en zegt: 'straks kont de pastoor langs en hij steltjou enkele vragen.' 'Zoals,' vraagt de man. 'Bijvoorbeeld: Waar werd Jezus geboren?' 'Ikzou het niet weten', zegt de man. 'Dat was in Bethlehem.' 'Bethlehem, ik zal hetonthouden,' zegt de man. 'Nog een vraag die hij kan stellen,' zegt de tuinman, 'Wiescheidde de zee?' 'Dat weet ik ook niet,' zegt de man. 'Dat was Mozes' 'Oh ja,' zegt deman, 'maar dat kan ik moeilijk onthouden.' 'Dat is geen probleem,' zegt de tuinman, 'jeschrijft het gewoon op je grasmaaier.' Even later komt de pastoor eraan een zegt:'Goedendag beste man, voordat je begint wil ik je eerst even een paar vraagjes stellen.''Ok,' zegt de man. 'Waar werd Jezus geboren?' De man kijkt op zijn grasmaaier en zegt: 'InBetlehem, pastoor.' 'Dat is goed,' en nu de tweede vraag: 'Wie scheidde de zee?' Weer keekde man op zijn grasmaaier en zei: 'Mozes, pastoor.' 'Dat is ook goed,' zei de pastoor, ennu de laatste vraag, 'Wie waren de eerste mensen op aarde?' De man kijkt op zijngrasmaaier en zegt: 'BLACK &, DECKER!' (joke-id:3035)


417.

Een man was beland in de binnenlanden van Amerika bij de Indianen. Hij had een hutjegebouwd en was bezig hout te hakken voor de winter. Er komt een Indiaan voorbij en de manvraagt: 'Krijgen we een strenge winter?' 'Het wordt een koude winter,' zegt de Indiaan.'Zo,' zegt de man, 'ik hak nog wat hout meer.' En zo heeft hij een stapel van twee meterhout liggen, en hij heeft het er warm van gekregen. Weer komt er een Indiaan voorbij enhij vraagt weer of we een strenge winter krijgen. De Indiaan zegt: 'Het wordt een strengewinter.' 'Dan hakken we nog maar wat meer hout,' zegt de man. Nu heeft hij een stapel vandrie meter hout liggen. Alweer komt er een Indiaan voor bij en hij vraagt wat voor winterwe krijgen. De Indiaan zegt: 'We krijgen een zeer strenge winter.' 'En hoe weet u dat,'vraagt de man. 'Nou dat zie ik aan de stapel brandhout!' zegt de Indiaan. (joke-id:3036)


418.

Een chauffeur parkeert zijn met betonnen heipalen volgeladen truck-met-oplegger op deparkeerplaats van een wegrestaurant, bestelt een grote T-bone steak. Net als deserveerster het gevraagde wil afrekenen, wordt ze tegengehouden door drie motorrijders,die de steak inpikken en een paar tafeltjes verder lekker beginnen te schranzen. Dechauffeur staat op, betaalt en gaat weg. 'Die eikel is ofwel een angsthaas, ofwel hij kanniet vechten,' gromt een van de motorknapen tegen de serveerster. 'Tja, en rijen kan ieook al niet,' antwoordt zij, 'hij rijdt net over drie motoren heen....' (joke-id:3037)


419.

Vier fanatieke kaarspelers zitten in een kroeg te kaarten. Plots krijgt een van hem eenhartverlamming, hij valt dood op de grond! Zegt een van de overblijvende op plechtigetoon: 'ik stel voor dat we, uit eerbied voor de overledene, het volgende spelletje staandespelen...' (joke-id:3038)


420.

Oma, berispend: 'als ik gaap, hou ik altijd netjes mijn hand voor mijn mond!' Wimpie:'dat hoef ik niet te doen. Mijn gebit zit nog vast.' (joke-id:3039)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


19 July 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.204.198.73