English jokes

Moppen archief (belgen)


361.

De Belgische regering komt bij de Nederlandse op bezoek, zij zeggen van: 'Jullie kunnenaltijd zo om ons lachen, kunnen jullie niet eens iets doen zodat wij ook kunnen lachen?'De Nederlandse regering denkt even na en zegt dan van: 'Ok?, we weten wel wat, wacht maaraf.' Een maand later staat een Nederlandse brug midden in de Sahara! Al die miljoenenBelgen lachen zich te pletter, De volgende maand komt de Belgische regering weer op bezoeken zegt van: 'Die brug staat er nu al een maand, de lol is er wel vanaf, jullie kunnen hemwel weghalen.' Waarop de Nederlanders antwoorden: 'Tja, we willen wel, maar toen we hemwilden afbreken zaten er tientallen Belgen op te vissen!' (joke-id:2773)


362.

Een Belg, Duitser en Nederlander praten over hun vrouw: Nederlander: Ik vermoed datmijn vrouw vreemd gaat met een timmerman, toen ik laatst thuis kwam vond ik eengereedschapkist onder het bed. Duitser: Ik vermoed dat mijn vrouw vreemd gaat met demelkboer, toen ik laatst thuis kwam vond ik een melkflessenrekje onder het bed. Belg: Ikvermoed ook dat mijn vrouw vreemd gaat, maar dan met een paard, toen ik laatst thuis kwamvond ik een jockey onder het bed ! (joke-id:2774)


363.

Twee Belgen zijn doodgevroren in een openluchtbioscoop. Ze gingen kijken naar 'Geslotenvoor de winter'. (joke-id:2775)


364.

Een Belgische bouwvakker is in Nederland en help een dagje mee op de bouw. Als hetschafttijd is gaan ze naar de bouwkeet. Daar ziet de Belg dat zijn Nederlandse collega eenthermoskan bij heeft. De Belg vraagt aan die Nederlander: 'Wat is dat voor een ding?' DeNederlander antwoordt: 'Dat is een thermoskan, en die zijn heel handig. Alles wat je erwarm in doet blijft warm, en alles wat je er koud indoet blijft koud.' 'Dat is handig,'zegt de Belg, 'hoeveel kost die thermoskan?' 'Voor 25 gulden mag je hem hebben,' zegt deNederlander. De Belg geeft de Nederlander 25 gulden en neemt de thermoskan mee naarBelgi?. Als hij de volgende dag in Belgi? naar de bouw gaat, zien zijn collega's hemtijdens de schaft met die thermoskan. 'Wat is dat voor ding?' vraagt een van hen. 'Nou,'zegt die Belg, 'dat is een thermoskan, en het is een heel handig ding, alles wat je erwarm instopt, blijft warm en alles wat je er koud instopt blijft koud.' 'En wat heb je ernu inzitten?' vraagt een van de collega's. 'Koffie en een ijsje,' zegt de Belg. (joke-id:2776)


365.

'Uw auto is overbeladen,' zegt de Belgische agent. 'Ik moet uw rijbewijs in beslagnemen.' 'Hoe kan dat nu,' zegt Hans. 'Dat ding weegt nog geen half ons.' (joke-id:2777)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  

VOLGENDE

Terug naar de index


28 September 2021, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 3.238.132.225