English jokes

Moppen archief (belgen)


311.

Er komt een Belg bij de bakker en vraagt op z'n plat Belgisch:'Allez, sunne, heb-de-gij voor mij 'n brood?' 'Natuurlijk', zegt de bakker. En terwijl hijhet brood pakt vraagt hij: 'U komt zeker uit Belgi??' 'Awel, hoe weet ge dat?' vraagt deBelg verbaasd. 'Ja,' zegt de bakker, 'dat hoor ik aan uw uitspraak.' Nou, dat vindt deBelg helemaal niet leuk, want hij woont al vijf jaar in Nederland. Hij gaat dus ijverigstuderen op z'n uitspraak en twee maanden later spreekt hij keurig ABN. Hij gaat naar dewinkel en vraagt aan de verkoper (dus in keurig Nederlands) 'Goedendag, meneer. Heeft uvoor mij een sesambrood?' 'Nou,' zegt de verkoper, 'u bent zeker een Belg?' 'Nou ja,' zegtde Belg, 'hoe weet u dat? Kunt u dat aan mijn uitspraak horen?' 'Nee,' zegt de verkoper,'uw uitspraak is perfect, maar u staat nu niet bij de bakker, maar in een fietsenwinkel!' (joke-id:2723)


312.

Belgen kunnen niet tot drie tellen. Wat zegt een Belg nu tegendrie bekenden? Hallo jullie twee, hebben jullie nog iemand mee gebracht? (joke-id:2724)


313.

Een Nederlander, een Amerikaan en een Belg zijn aan hetopscheppen over hun onderzee?rs. Nederlander: 'De onze blijft zes uur onder water!' DeAmerikaan: 'De onze blijft wel twaalf uur onder water!' De Belg reageert met: 'De onzekomt nooit meer boven!' (joke-id:2725)


314.

Waarom is aan de Belgische kust eb en vloed? Toen de Belgen aanhet strand kwamen, is het water zo geschrokken, dat het nu twee maal per dag komt kijkenof de Belgen er nog wel zijn. (joke-id:2726)


315.

Drie misdadigers zitten in een Amerikaanse dodencel te wachtentot ze aan de beurt zijn om te sterven op de elektrische stoel. Het zijn een Hollander,een Duitser en een Belg. Als de executie begin wordt de Hollander als eerste op de stoelgezet. Er wordt hem gevraagd of hij nog een laatste wens heeft. 'Nee,' antwoord deHollander, 'schiet maar op dan is het gebeurd.' De beul schakelt de stroom in en... ergebeurd niets. Nu is het in Amerika de gewoonte dat de gevangene vrij is als de executiemislukt, dus de Hollander verlaat gelukkig de zaal. Daarna is de Duitser aan de beurt.'Heb je nog een wens,' vraagt de beul. 'Nee,' zegt de Duitser, 'geluk heb ik nooit gehaddus schiet maar op.' 'Okay,' zegt de beul en zet de schakelaar om en... weer gebeurd erniets. Ook de Duitser mag dolgelukkig de zaal verlaten. Nu is de Belg aan de beurt. 'Hebjij nog een laatste wens,' zegt de beul tegen de gevangene. 'Nee,' zegt de Belg, 'want ikheb toch nooit geluk gehad, maar weet U, die stekker daar in de hoek zit niet in hetstopcontact...' (joke-id:2727)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  

VOLGENDE

Terug naar de index


28 September 2021, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 3.238.132.225