English jokes

Moppen archief (sex)


261.

Een zoontje gaat naar zijn vader, die het opperhoofd van de stam is. 'Pappie,' vraagthet zoontje, 'waarom heet mijn oudste broertje eigenlijk Rennende Buffel?' 'Dat zal ik jeuitleggen,' zegt het opperhoofd: 'Toen je oudste broer verwekt werd, kwam er juist eenbuffel langs de tent rennen. Daarom hebben we hem negen maanden later Rennende Buffelgenoemd.' 'Pappie,' vraagt het zoontje weer, 'en waarom heeft mijn op ??n na oudstebroertje dan Trillende Bever?' 'Wel,' zegt het opperhoofd, 'toen dat broertje verwektwerd, stond er juist een trillende bever aan de tent. En daarom hebben we hem negenmaanden later Trillende Bever genoemd. Maar waarom vraag je dat allemaal, ScheurendRubber?' (joke-id:3572)


262.

De juffrouw voor de klas zegt tegen de kinderen: 'Vandaag gaan we het over een bepaaldsoort dieren hebben, en wel over torren. Wie kan mij een tor noemen?' Jantje steekt zijnvinger op: 'De water-tor, juf.' 'Dat is goed,' zegt de juf, 'en weet je ook wat dewater-tor eet?' 'Ja juf, waterplantjes en watervlooien.' Pietje weet er ook een en steektzijn vinger op: 'De boom-tor, juf.' 'Dat is goed,' zegt de juf, 'en weet je ook wat deboom-tor eet?' 'Ja juf, boomschors en blaadjes.' Dan steekt Moos zijn vinger op en zegt:'De vibra-tor, juf.' 'De vibra-tor?' zegt de juf, 'ik denk niet dat dat goed is. Kun jeook zeggen wat die eet?' 'Nou,' zegt Moos, 'volgens mijn zuster vreet 'ie batterijen.' (joke-id:3573)


263.

Twee vrouwen gaan het postkantoor binnen omdat ze postzegels moeten kopen voor opkantoor. Ze staan in de rij, komen er ineens twee gemaskerde overvallers binnen metgeweren in hun hand. 'Dit is een overval,' wordt er geroepen, 'iedereen plat op zijnbuik.' De ene vrouw gaat op haar buik liggen en kijkt opzij. Ziet ze haar collegaatje ophaar rug liggen. Zegt ze: 'Meid, draai om: dit is een overval, geen personeelsfeestje.' (joke-id:3574)


264.

Er zit een meisje in een caf? nogal sip te kijken en te zuchten. Een jongen gaat naarhaar toe, en vraagt wat er aan de hand is. 'Nou,' zegt het meisje, 'ik zou zo graag mijnzus eens bezoeken in Zuid-Afrika, maar de bootreis is veel te duur.' 'O, maar dat komtgoed uit,' zegt de jongen, 'want ik ben matroos. Ik wil je best in mijn plunjezak hetschip op smokkelen.' 'Dat zou geweldig zijn,' zegt het meisje, 'maar wat moet ik daar voordoen?' 'Nou,' zegt de jongen, 'ik kom je elke avond eten brengen. En dan zou ik het fijnvinden als ik een half uurtje bij je mag komen liggen.' 'Dat is wel goed,' zegt hetmeisje. Dus wordt het meisje het schip op gesmokkeld. Elke avond komt de matroos haar etenbrengen, en blijft dan een half uurtje bij haar. Na drie weken vindt het meisje de reiswel lang gaan duren. Ze besluit maar eens naar boven te gaan. Boven gekomen ziet ze dekapitein lopen, en aan hem vraagt ze: 'Kapitein, duurt het nog lang voordat we inZuid-Afrika zijn?' 'Nogal,' zegt de kapitein, 'want dit is de veerboot naar Texel.' (joke-id:3575)


265.

De juffrouw op de lagere school zegt: 'Ik ga een dier omschrijven, en dan moeten jullieraden wat ik bedoel.' En ze begint: 'Het loopt op de boerderij en het geeft melk.' Jantjezegt: 'Een koe.' 'Dat is goed,' zegt de juffrouw, 'maar ik bedoelde een geit.' Dan zegtze: 'Het loopt op de boerderij, het heeft veren en legt eieren.' Jantje zegt: 'Een kip.''Dat is goed,' zegt de juffrouw, 'maar ik bedoelde een eend.' Jantje krijgt de pest in enzegt tegen de juffrouw: 'Nou geef ik u een raadsel: je stopt 't hard in je mond, en hetkomt er zacht en vochtig weer uit.' De juffrouw krijgt een knalrood hoofd. 'Dat is goed,'zegt Jantje, 'maar ik bedoelde kauwgom!' (joke-id:3576)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  

VOLGENDE

Terug naar de index


19 September 2021, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 3.236.13.53